A köznevelés-politika jelenlegi koncepciójának fontos eleme az egész napos iskola bevezetése, elterjesztése. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2015 első felére a TÁMOP 3.1.1. kiemelt projekt fejlesztési eredményeként hat olyan nevelési-oktatási programot készített el, melyek egyfelől meghatározták az egész napos iskolák működésének szakmai kereteit, másfelől rendszerbe foglalt pedagógiai tartalmakat kínálnak arra a tanórán kívüli, így a kerettantervek által le nem kötött időkeretre, melyet az egész napos iskolák esetében pedagógiai tartalommal kell megtölteni.

A TÁMOP 3.1.15 kiemelt projekt vállalta, hogy az elkészült egész napos iskola alsó és felső tagozat részére kidolgozott nevelési-oktatási programok, illetve a témaspecifikus nevelési-oktatás programok (természettudományos nevelés, komplex művészeti nevelés, gyakorlati életre nevelés, ökoiskola) bevezetéséhez, helyi adaptációjához való felkészítéshez szakmai és pénzügyi támogatást nyújt a kapcsolódó 24 köznevelési intézmény részére.  

A témaegység céljai az alábbiak voltak:

  • Köznevelési intézmények szakmai támogatása az egész napos iskola nevelési-oktatási programjainak adaptációjához való felkészüléshez,
  • A TÁMOP-3.1.1. kiemelt projekt második szakaszában kifejlesztett nevelési-oktatási programokkal való harmonizáció megteremtése, az ott kifejlesztett és bevált módszertanok, jó gyakorlatok elterjesztése;
  • az egész napos iskolához kapcsolódó jó gyakorlatok további gyűjtése, rendszerbe illesztése, megjelenítése a nemzeti közoktatási portálon.
  • az egész napos iskola implementációjához javaslatok megfogalmazása, modell-leírások kidolgozása,

A témaegység megvalósítás munkamódszerei:

  • Kutatás-fejlesztési tevékenység megvalósítása pedagógusok aktív bevonásával,
  • Szakmai műhelyek megtartása,
  • Folyamatos konzultáció a partnerpedagógusokkal,
  • Zárótanulmány készítése a kutatás-fejlesztés tapasztalataihoz kapcsolódóan,

A kutatás-fejlesztési feladatba bevont 48 partnerpedagógus 1-1 modul adaptációját vállalta, amelyek közül a legjobb moduladaptációk közül 5 db a Nemzeti Köznevelési Portálra is felkerült.

A témaegység eredményei felhasználhatóak a pedagógusok, illetve a fejlesztők körében. A fejlesztők elsősorban a fejlesztés megvalósításáról, az adaptációs tapasztalatokról kaphatnak információkat, míg a pedagógusok az elkészült moduladaptációkat használhatják fel tanítási munkájuk során. A fejlesztés értékelési folyamata során legjobbnak ítélt moduladaptációk elérhetővé váltak a Nemzeti Köznevelési Portálon is.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.