A projekt lezárult!

Az oktatásért felelős miniszter megbízásából a Munkaerő-piaci Alap támogatásával az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2008-ban indította el programját „Az alternatív vitarendezés, az érdekalapú tárgyalás és a resztoratív technikák bevezetése a szakképző intézmények működési és nevelési gyakorlatába” elnevezéssel.

A projekt célja az alternatív vitarendezés kultúrájának megalapozása, eszköztárának bevezetése Magyarország valamennyi régiójában, a projektben együttműködő, szakképzési feladatot ellátó iskolákban. Célunk, hogy a projektben részt vevő iskolák nevelési és oktatási gyakorlatában érvényesüljenek azok az értékek, melyek a konfliktusok erőszakmentes és konstruktív megoldását előmozdítják.

A tanult és a pedagógiai gyakorlatban alkalmazott alternatív vitarendezési eljárások és eszközök segítenek a konfliktushelyzetek felismerésében, kezelésében, megakadályozzák azok elmélyülését és erőszakos formában történő megjelenését. Ezek a módszerek fejlesztik az iskolák és partnereik közti kommunikációt és együttműködést.

Az iskolai konfliktusokat célszerű még az intézményen belül megfelelő szakértelemmel kezelni, ezért elengedhetetlenül fontos a programban részt vevő pedagógusok megfelelő képzése, illetve a tanultak pedagógiai gyakorlatba való átültetésének támogatása konzultációk és csoportfoglalkozások segítségével.

Az iskolákban szerzett tapasztalatok felhasználásával a későbbiekben egy minél szélesebb körben elterjeszthető, az ország valamennyi régiójában megvalósítható, működő modell kialakítása a cél.

A program során 2011. év végéig 24 intézménnyel vettük fel a kapcsolatot az ország három régiójában. A program 2012 decemberéig tovább folytatódik. Az előttünk álló egy évben további iskolák együttműködésére számítunk, elsősorban az Észak-Alföld, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Magyarország régiókból. Így a jelenlegi terveknek megfelelően nagyobb biztonsággal teremthetjük meg az országos lefedettséget.

 

Szolgáltatásaink és kiemelt feladataink 2012-ben

  • Pedagógus-továbbképzéseket biztosítunk a mediációs és resztoratív (helyreállító) konfliktuskezelési technikák témaköreiben.
  • A pedagógusokat támogatjuk a képzés során elsajátított alternatív vitarendezési technikák és módszerek alkalmazásában.
  • Az intézményeket segítjük a konfliktuskezelési eljárások kialakításában és fejlesztésében. A konkrét vitás helyzetek megoldására indokolt esetben biztosítjuk a mediátori közreműködést.
  • Oktatási segédanyagokkal támogatjuk a konfliktusok felismerésének és kezelésének teljes folyamatát.
  • Iskolai vitahelyzetek megoldásához ingyenesen hívható telefonszámon (ún. zöldszám) tanácsadói szolgáltatást teszünk elérhetővé.

 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.