TÁMOP 3.1.2-B/13

Medvey Tamás | 2013. nov. 26.

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a TÁMOP 3.1.2-B/13 jelű, „A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Köznevelési Portál fejlesztése” című kiemelt projekt végrehajtására a szaktárca az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetet jelölte ki.

A projekt célja a köznevelés minőségi megújításának elősegítése a köznevelés tartalmi kínálatának megújításával, bővítésével a Nemzeti alaptantervhez és a kerettantervekhez illeszkedő új típusú tankönyvek, tananyagok és egyéb taneszközök fejlesztésén keresztül.

A TÁMOP 3.1.2-B a tankönyvek új generációjának fejlesztését kívánja megvalósítani, illetve létrehozni azt köznevelési portált, amelyen keresztül minden pedagógus felhasználóbarát módon, közvetlenül juthat majd hozzá az eddig elkészült és a későbbiekben elkészítendő digitális tananyagokhoz. Ennek a programnak köszönhetően a tankönyvek és a taneszközök fejlesztésében egyszerre fog részt venni a papíralapú tankönyvfejlesztő módszertani szakember, a digitális tananyagfejlesztő és a pedagógus. Ezek az új generációs tankönyvek és taneszközök igazodni kívánnak az elmúlt évtizedek alatt lezajlott információrobbanás és technológiai fejlődés következtében megváltozott tudásfelfogáshoz, illetve az információszerzés és -tárolás megváltozott módszereihez, azaz a diákok új tanulási szokásaihoz.

Prefix: 
tamop312b

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.