Időkeret: 
1 hetes projekt munka
Leírás / Célok: 

A modul rövid leírása: A program középpontjában az alma áll. Ez a komplex téma remek lehetőséget kínál a szemléletformálásra, környezeti nevelésre. Az alma/almafa és motívumai jelen vannak a néprajzban, művészetekben, irodalomban, történelemben, Bibliában. De az alma része mindennapi életünknek is, eleme egészséges táplálkozásunknak, ünnepeinknek, hagyományainknak. A gyerekek egy előre összeállított listáról választhatják ki azt a kutatási területet, amivel ők szeretnének egyénileg vagy kis csoportban foglalkozni. A lista kollégák és a ZöldDök (Zöld Diákönkormányzat) bevonásával készül, de maguk a résztvevő gyerekek is bővíthetik. A projekt végére a gyerekek elkészítik saját „almárium” portfóliójukat felfedezéseikről, szerzett ismereteikről. Ezek a portfóliók szolgálnak alapul a pedagógusoknak egy vetélkedőhöz, ami a szerzett ismereteket dolgozza fel. A legszebb munkákból kiállítást szervezünk az iskolában. Célok/részcélok: Célok: • a szemléletformálás felfedezéses tanuláson, kutató munkán keresztül, • a lehető legtöbb tantárgy bevonásával komplex gondolkodásra nevelés, • hagyományok megismerése, • szimbólumok értelmezése, • az alma szerepének megismerése mindennapi életünkben, • minél több diák aktív bevonása a természeti, technikai és társadalmi környezetünk pozitív alakításába, • az iskolában működő ZöldDÖK bevonása a feladatok előkészítésébe, szervezésbe, értékelésbe. Részcélok: • szülők bevonása, • önálló és csoportos ismeretszerzés, • együttműködés társakkal, felnőttekkel, • IKT használata, • méltányos kereskedelem megismerése, • tudatos vásárlásra nevelés, • egészséges táplálkozásra nevelés, • felelősségvállalás, felelősségtudat formálás.

Megvalósítás keretei: 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.