Elsősorban a köznevelés területén megvalósult, kiemelten a TÁMOP keretében történt fejlesztések, módszertani innovációk, a kulturális intézményrendszer által létrehozott, nevelést-oktatást segítő tartalmak, eszközök gyűjtése, feldolgozása, eredményeinek becsatornázása valósult meg a témában. Az integrálás közben egyúttal a feltárt innovációs eszközök és szolgáltatások jogi, minőségi és mennyiségi vizsgálatára is sor került. Mindezen célok elérése érdekében a Nemzeti Köznevelési Portál részeként online pedagógiai tudásmenedzsmentet támogató felület fejlesztése zajlott. A téma keretében történt a Nemzeti Pedagógus Kar tagozatainak és szervezeteinek szakmai támogatása, illetve az iskolai könyvtárak és tudásdepók pedagógiai munkába történő bekapcsolásával erősödött a pedagógusok közötti horizontális tudásmegosztás.

Online pedagógiai tudásmenedzsment eszközök fejlesztése

A pedagógusok szakmai együttműködésének támogatása, fejlesztése 

Az iskolai könyvtárak és a Tudásdepók bekapcsolása a pedagógiai munka támogatásába

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.