Alprojektvezető: Varga Attila

A harmadik alprojekt a köznevelés területén komplex nevelési-oktatási programok kidolgozására, valamint – elsősorban tanórán kívüli foglalkozások – jó gyakorlatainak átvételével történő fejlesztés továbbgondolására és korszerűsítésére vállalkozott.

Az egész napos iskolai tanulásszervezési forma támogatására öt nevelési-oktatási program készült. E programok a kerettantervek által le nem kötött időkeretre nyújtanak pedagógiai és szakmai támogatást az intézmények számára.

A fejlesztés területei:

A fejlesztés eredményeként, az alprojektben kidolgozott nevelési-oktatási programok révén az egész napos iskolák eredményesen működve, sikeres pedagógiai alternatívát kínálhatnak mindazokon a területeken, amelyeken a pedagógiai gyakorlat megújítására a legégetőbb szükség van.

Az alprojekt feladata a kifejlesztésre kerülő nevelési-oktatási programok fejlesztési keretrendszerének megalkotása. A keretrendszer kidolgozásának célja megteremteni az alprojektben zajló fejlesztések összhangját, és biztosítani a fejlesztés-alkalmazás, továbbá az átadhatóság-adaptálhatóság harmóniáját.

A fejlesztések olyan kutatási-fejlesztési-innovációs keretben valósulnak meg, amelybe az érintettek a folyamat kezdetétől aktívan bekapcsolódhatnak. Az alprojekt kutatási elemei feltárják a fejlesztendő területeken már működő gyakorlatokat, ezek tapasztalataira építve kerülnek kidolgozásra az új nevelési-oktatási programok.

A nevelési oktatási programok kidolgozása 55 iskolával való együttműködésben történik. Az iskolák nemcsak a programok kidolgozásában vettek részt, hanem azok a program tanulás-tanítási egységeit, moduljait ki is próbálták pedagógiai gyakorlatukban, továbbá aktívan részt vettek a program visszajelzések alapján történt véglegesítésében. Mindehhez az alprojekt munkatársai folyamatos szakmai segítséget, továbbképzéseket és hálózatépítési lehetőséget biztosítottak a programhoz kapcsolódó iskolák számára.

Produktumok:

Nevelési oktatási programok

 

Konferenciák, előadások anyagai:

Előadás címe Előadó Rendezvény, helyszín, időpont
A nevelési-oktatási programok fejlesztési feltételei és adaptációs lehetőségei Kalocsai Janka – Varga Attila XIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, 2015. Április 24.
A fejlesztés hatásai Kalocsai JankA – Bukovics István – Varga Attila – Schnellbach-Sikó Dóra XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia, Debreceni Egyetem, 2014. november 8.

 

Kötetek (feltöltés alatt):

 

 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.