Indri Dániel | 2013. feb. 25.

Alprojektvezető: dr. Szabó Mária

Az alprojekten belül a szakmai tevékenységek eleinte kettő, később három témába rendeződtek. Az első téma a pedagógus életpályamodell kialakításával kapcsolatos, itt történt a pedagógus életpályamodellhez tartozó szintleírások (gyakornok, pedagógus I, pedagógus II, mesterpedagógus, kutatótanár) szerkezeti felépítésére és tartalmára vonatkozó javaslatok kidolgozása. Ehhez kapcsolódóan a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődését – és az életpályán történő előrejutását – segítő szaktanácsadói támogatás állandó és változó elemeinek kidolgozására is sor került.

 

Az alprojekt másik témája a szaktanácsadói rendszer megújítása. A hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján a szaktanácsadás ellátásával kapcsolatos szakmai elvárások megfogalmazása a cél. A kidolgozásra kerülő javaslathoz alapot biztosít a jelenlegi szaktanácsadói rendszer és a nemzetközi gyakorlat több szempontból (jogszabályok, intézményi háttér, finanszírozás, működtetés, szakmai tartalom, elfogadottság, eredmények és hatások) történő elemzése. Javaslat készül a szaktanácsadói típusokra, azok szintjeire, a szintekhez kapcsolódó követelményekre és az ellátandó feladatokra. A pedagógus életpályához hasonlóan a szaktanácsadók előmeneteli rendszerére és a szaktanácsadói tevékenység minőségbiztosítási rendszerének kidolgozására is készül javaslat.

 

Az alprojekt 3. témája 2014 januárjában indult. A szaktanácsadói rendszer megújításához kapcsolódóan a tantárgygondozó szaktanácsadói rendszer országos működésének megtervezése és kidolgozása a feladat. Ebben a munkában a vezető tantárgygondozó szaktanácsadók dolgoznak együtt a pedagógiai fejlesztő munkatársakkal. A koncepcióalkotást és a rendszerműködés alternatíváinak kidolgozását a kipróbálás szakasza követi, majd a működési tapasztalatok összegzésével sor kerül a végleges működési/működtetési modell kialakítására, policy javaslatok megfogalmazására a fenntartás időszakára.

 

A pedagógustársadalom jelentős érdeklődésére számító tevékenységünket a szakmai nyilvánosság bevonásával valósítjuk meg (online kérdőív, elektronikus tájékoztatás, szakmai műhelyek, viták, konferenciák).

Prefix: 
tamop315

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.