ÍRÁS

 

Előkészítő szakasz

Mozgáskoordináció, finommozgások, vázoló mozgások

Íráselem tanítása - (késleltetett írástanulás; dőltbetűs írásminta)

A lendületes írásmozgás alakítása azonos íráselemek kapcsolásával

A lendületes írásmozgás alakítása különböző íráselemek kapcsolásával

 

A betűtanulás szakasza

A kisbetűk tanítása (i, í)

Hurokvonallal írt kisbetű tanítása (h)

A kivételek tanítása

A nagybetűk tanítása

 

A gyakorlás szakasza

Tempógyorsítás, a lendületes írásmozgás fejlesztése, változatos íráshasználati módok gyakorlása

 

SZÖVEGFELDOLGOZÁS

 

„Szövegfeldolgozás” az olvasástanulás előkészítésének időszakában

Szövegfeldolgozás a korai olvasás szintjén

Szövegfeldolgozás a drámapedagógia eszközeivel

Szövegfeldolgozás az önálló olvasás szintjén, 3. osztályban

Hagyományos szövegfeldolgozó óra

Hagyományos szövegfeldolgozó óra - melléklet

Szépirodalmi szöveg feldolgozása 3. osztályban

Történelmi olvasmányok feldolgozása - Honfoglaló őseink története, élete - 3. évfolyam

Szövegértést segítő feladatlapok - 3-4. évfolyam

 

A FOGALMAZÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

 

A fogalmazás előkészítése 2. osztályban

 

FOGALMAZÁS

 

Fogalmazás - 3. évfolyam

 

AZ ÉRTŐ OLVASÁS

 

Az olvasás alapozását segítő gyakorlatok az előkészítő időszakban - óraterv

Az értő olvasás alakítása, gyakorlása az olvasástanulás korai szakaszában

A szövegértő olvasás ellenőrzése - 4. évfolyam

 

KOMPLEX ANYANYELVI ÓRATERV

 

Komplex anyanyelvi óraterv

 

Lázár Ervin Szegény Dzsoni és Árnika című meseregényének 1–4. fejezetének feldolgozása (2. évfolyam)

 

Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika

 

Barak László Időbolt című versének feldolgozása (2. évfolyam)

 

Barak László: Időbolt

 

Tatay Sándor Kinizsi Pál című történelmi regényének feldolgozása témanap keretében (3. évfolyam)

 

Tatay Sándor: Kinizsi Pál

Tatay Sándor Kinizsi Pál - KÉPMELLÉKLET

 

Kortárs irodalom feldolgozása az olvasásórán - versfeldolgozás (3. évfolyam)

 

Gryllus Vilmos: Jégeső - Barak László: Ki szelet vet -- VERSÖSSZEHASONLÍTÁS

 

Nyelvtan és helyesírás-óra 3. osztályban

 

A melléknevek

Mondatfajták

 

Nyelvtan és helyesírás 4. osztályban

 

Nyelvtani-helyesírási feladatlap

Igemódok

A szóképzés

 

Boldizsár Ildikó: Az árnyék meséje című szövegének feldolgozása (3. évfolyam)

 

Boldizsár Ildikó: Az árnyék meséje

 

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.